Investeering

Projekt „BLRT Rekato OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:
Ressursitõhususe investeeringuga muutub BLRT Rekato OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena toimub tootmine väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Uute seadmetega muutub tootmine kiiremaks, suuremamahulisemaks ja ressursisäästlikumaks.

Projekti eesmärk ja tulemus:
Projekti eesmärk on saavutada vähemalt 1% ressursisäästu paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Projekti tulemusel saab BLRT Rekato toota kvaliteetset toodet kiiremini, millega on võimalik suurendada toodangumahtu, hoides püsikulud ja ressursikulu madalamad.

Toetuse summa (EUR):
167 805,00