Meie võimekus

Meie võimekus

Meie võimekus

BLRT Rekato käsutuses on 6420 m2 suurune tootmistsehh, kus on arvukalt eritööpinke, mis on mõeldud torustike, profiilkonstruktsioonide valmistamiseks ja metalli töötlemiseks.

Meie põhitegevusvaldkonnad on:

 • Legeeritud ja roostevabast terasest torustike, plast-, alumiinium-, vasktorude valmistamine ja paigaldamine;
 • Laeva kütuse-, tulekustutus-, ballastvee ning heitgaaside puhastusseadmete ja muude süsteemide moderniseerimine;
 • Hüdrosüsteemide ehitus, remont ja hooldus;
 • Soojusvahetite tehniline hooldus ja remont;
 • Surveseadmete hooldus;
 • Katelseadmete valmistamine, hooldus ja remont;
 • Ventiilide ja kaitseklappide hooldus ja remont;
 • Teiseste metalltarindite, aluste ja reelingute valmistamine.

Tootmistsehh jaguneb jaoskondadeks:

Jaoskond Pindala, m2 Kraana tõstejõud, tonni
Roostevabast terasest tarindite töötlemise ja tootmise jaoskond 932 1 х 3,2
Terastorude töötlemise ja tootmise jaoskond 2 039 4 х 3,2
Ventiilide ja kaitseklappide remondi- ja hooldusjaoskond 750 1 х 3,2
Soojusvahetite ja katelseadmete hooldusjaoskond 1 819 1 х 3,2
Treimise jaoskond 310 1 х 3,2
Hüdrosüsteemide ehitus- ja remondijaoskond 570 1 х 3,2

Meie teenuste loetelu sisaldab muuhulgas:

 • Liivaprits- ja ultrahelipuhastust;
 • Automaat-, poolautomaat- ja käsikeevitust;
 • Torude, profiilterase ja lehtmetalli mehaanilist, plasma- ja gaaslõikust;
 • Välisläbimõõduga alates 60 kuni 245 mm ja seinapaksusega 3 kuni 12 mm torude painutamist;
 • 350–3500 mm pikkuse ja 3–12 mm paksuse lehtmetalli painutamist;
 • Kuni 13,8 m pikkuste torude kuumtsinkimist ja happetöötlust;
 • Keevisliidete kvaliteedi kontrolli röntgenkatse, ultraheliga katsetamise ja survekatse (kuni 300 baari) meetodil.

Kliendi soovil kontrollitakse kõikide toodete kvaliteeti BLRT Grupi tütarettevõtte akrediteeritud laboris.